woensdag 11 januari 2012

De afwisselende terug reis

Ik fiets nu voor het tiende jaar naar Heerhugowaard en dan neem je wel eens een andere route naar huis.
Er zijn ligfiets collagas die niet meer hoeven te werken en kunnen gaan fietsen wanneer ze willen, en dat gun ik van harte.
En die kunnen bloggen van de gebeurtenissen  van de dag, ik heb dan weer dat ik werk en daar beleef ik ook weer de nodige zaken.
Om mijn blog te vullen probeer ik de omgeving van woon werk route te beschrijven en dan kom je zelf nog dingen aan de weet waar je het bestaan niet vanaf wist.
Dus een echte win win situatie, de beweging , de educatieve verrijking en soms de sociale contacten.

De West agent is uitgaande in Heerhugowaard richting Alkmaar en visa versa, daar was het vandaag raak een verkeer controle.
Vorig jaar is er een gescheiden rijbaan gemaakt met een betonnen middenberm voor de hulpdiensten en nu controle plaatsDaar sta je dan gesnapt

Bus op midden berm voor hulpdiensten


landschap beheer
Lagehoek (West-Fries: Leigehorn) is een buurtschap in de gemeente Opmeer, in de Nederlandse provincie Noord-Holland.
Het is gelegen in de polder De Lage Hoek, waar het dus ook de plaatsnaam heeft van ontleend. De buurtschap en polder zijn gelegen ten westen van het dorp Opmeer. Een deel van de polder is een natuurreservaat dat eigendom is van Landschap Noord-Holland. Ook de rest van de polder waarin ook de buurtschap is gelegen heeft een natuur functie naast een agrarische.
De buurtschap valt formeel ook onder het dorp Opmeer.
De Lagehoek
Na de Lagehoek zie je de sky line van Opmeer met de woonwijk Aurora de plaats waar vroeger een melkfabriek stond, de kaas ging per boot naar Alkmaar heb ik horen vertellen.Nieuwbouwwijk Aurora

Het monument                                         De coöperatieve zuivelfabriek "Aurora" te Opmeer
16. De coöperatieve zuivelfabriek
De sky line van in de verleden tijd
                                                   Klik hier voor een grotere afbeelding.
In de tweede helft van de negentiende eeuw begon de mechanisering en industrialisering ook door te werken in het boerenbedrijf. De steden groeiden, de vraag naar kant-en-klare veeteelt produkten werd groter en boeren begonnen zich te organiseren. Eén "melkfabriek" voor een heel dorp, opgericht en betaald door een grote groep boeren, die met elkaar de opbrengst deelden. Bijna elk dorp had zijn eigen melkfabriekje en leverde veel continuer dan voorheen melk aan de omgeving. Zo werd ook de prijs van de melk door de boeren zelf bepaald.
Na de Tweede Wereldoorlog zijn de fabrieken opgegaan in veel grootschaliger zuivelcentrales. De melk uit West-Friesland gaat grotendeels naar Aurora te Opmeer, dat een onderdeel is van de C.M.C. in Woerden (Zuid-Holland, bij Utrecht).
Dit proces betekende een grote verandering in de geschiedenis van de veeteelt, niet alleen in West-Friesland. Enigszins te vergelijken met de coöperatieve zuivelfabrieken uit de vorige en het begin van deze eeuw zijn de tegenwoordige verdeelcentra van landbouwproducten, die door de kleine biologische bedrijfjes zijn opgezet.

De Coöperatieve zuivelfabriek "Aurora" te Opmeer is een goed voorbeeld van mechanisering en industrialisering in West-Friesland, voortgekomen uit de veeteelt. Maar ook op de boerderij zet de mechanisatie van het bedrijf zich voort. Behalve het "elektrisch" melken heeft nu ook het computergestuurde voederen en het gesloten televisie-circuit zijn intrede gedaan


Folder van lucht warmtepomp


Een aan te bevelen aannemer
Ja en dan kom je nog iemand tegen waar ik nog mee gewerkt heb in mijn monteur tijdperk, Marcel Langedijk.
Marcel is ook mijn aannemer en ik ben tot de dag van vandaag nog zeer tevreden over zijn uitgevoerde werk.
Hij liep met de gedachte rond om een lucht warmtepomp aan te schaffen met combinatie van sollar panels een goed idee.
Ik heb hem het advies gegeven om er een buffervat bij te plaatsen,als het mooi weer is en er geen warmte vraag is de opgewekte energie daar in op te slaan.
Dan kan als de zon weg de woning er mee verwarmd worden zonder dat de warmtepomp hoeft bij te komen een bij komend voordeel is ook dat de warmtepomp minder vaak hooft in te komen en dat geeft weer een lager energie verbruik.
Ook wist Marcel te vertellen dat er ook een nog niet bekende Quest rijder voor ons in Wadway woont ,zij naam is Simon Loos.
Hij fietst donderdag naar Leeuwarden en donderdag en vrijdag weer naar huis, Simon begint aan zijn volgende leven als student en was zzp er in de bouw.

Tot de volgende keer
Ps ik ben er uit Simon is nu zijn artiesten naam het is Richard Loos

Geen opmerkingen:

Een reactie posten